Bajkowe
Elfy

Niepubliczne
przedszkole

Zapraszamy
na wycieczkę

do krainy
bajkowych elfów

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

07:00 – 08:45

schodzenie się dzieci
rozmowy poranne
zabawy przy stolikach ( rysowanie, układanie puzzli, gry planszowe)
zabawy w kącikach zainteresowań
ćwiczenia i zabawy ruchowe

08:45 – 09:00

przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i porządkowe

09:00 – 09:30

Śniadanie

09:30 – 09:45

zajęcia swobodne
zajęcia integrujące grupę

09:45 – 10:15

zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

10:15 – 10:45

zajęcia dodatkowe

10:45 – 11:45

pobyt dzieci na powietrzu, spacery, zabawy, wycieczki, doświadczenia

11:45 – 12:15

język angielski

12:15 – 12:30

przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne i porządkowe

12:30 – 13:00

Obiad

13:00 – 13:30

czynności higieniczne

13:30 - 14:45 gr. I

leżakowanie dla młodszych dzieci
słuchanie bajek,
zajęcia wyciszająco – relaksacyjne

13:30 - 14:45 gr. II

słuchanie bajek,
zajęcia wyciszająco – relaksacyjne
zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

14:45 – 15:00

przygotowanie do podwieczorku
zabiegi higieniczne
czynności porządkowe

15:00 – 15:30

Podwieczorek

15:30 – 18:00

zabawy indywidualne i grupowe
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
zabawy ruchowe
pobyt na świeżym powietrzu
rozchodzenie się dzieci do domów.

ZAJĘCIA DODATKOWE

WIĘCEJ ZDJĘĆ MAMY NA NASZYM FANPAGE'U.

Aktualności

DODATKOWE ATRAKCJE WE WRZEŚNIU

13.09. GODZINA 13.30 WARSZTATY PODRÓŻNICZE POZNAJĘ ŚWIAT MIĘDZY NAMI INDIANAMI


18.09. GODZINA 09.30 WARSZTATY PRZYRODNICZE ŻYCIE NA WSI ODWIEDZĄ NAS ZWIERZĄTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA. POROZMAWIAMY JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ONE W NASZYM ŻYCIU, JAKIE DAJĄ NAM KORZYŚCI, ALE RÓWNIEŻ CO MY MUSIMY IM DAĆ.


28.09. GODZINA 16.00 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA SMERFÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z GRUPY SMERFÓW NA UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA.